כ פורום בתים - ייעוץ חינם לועד הבית ולדיירים מאת מומחי פורטל בתים • אחריות לתשלום מיוחד לשיפוץ מערכות בניין בין בעל דירה שמכר לבין בעל דירה שקנה
דף 1 מתוך 1

אחריות לתשלום מיוחד לשיפוץ מערכות בניין בין בעל דירה שמכר לבין בעל דירה שקנה

נשלח: 21/03/2023 - 18:06:00
על ידי קוקיה27
באסיפת הדיירים הכללית האחרונה שהתקיימה אצלנו בבניין בתחילת חודש ינואר 023 הוחלט על ביצוע שיפוץ מערכת חימום מים ומשאבות בבניין לצורך מימון הוחלט על גביית תשלום מיוחד בסך: 1,500 ₪ מכל בעל דירה בבניין החל מה- 1/3/2023 בנוסף לדמי ועד הבית לביצוע תחזוקה שוטפת כמו כן הוחלט על אפשרות לחלק את התשלום המיוחד (1,500 ₪ ) ל- 5 תשלומים שיוצמדו לחודשים מרץ – יולי 023 במהלך חודש אפריל , מאי מתכוננת להיות תחלופה של בעלי דירות בבניין עקב מכירת דירתם נוצר מצב של ויכוח בין ועד הבית לבעלי הדירות שאמורים לעזוב את הבניין לטענתם מי ש"יהנה" מהשיפוץ הינם בעלי הדירות החדשים 1. האם תשלום מיוחד שנקבע דינו כדמי ועד בית וחובת התשלום חלה על בעל הדירה בפועל. 2. האם זה נכון לקבוע שהחלק היחסי של התשלומים המיוחדים חלים על בעל הדירה הוותיק עד לעזיבתו והיתרה על בעל הדירה החדש. 3. או שכל התשלום המיוחד חל רק על בעל הדירה הוותיק היות והשיפוצים החלו כאשר עדיין גר בבניין 4. או שכל התשלום המיוחד חל רק על בעל הדירה החדש היות והוא זה ש"יהנה" מפירות השיפוץ אודה להתייחסותכם

Re: אחריות לתשלום מיוחד לשיפוץ מערכות בניין בין בעל דירה שמכר לבין בעל דירה שקנה

נשלח: 23/03/2023 - 19:57:58
על ידי razadv
שלום רב,

המועד הקובע הוא - מועד חתימה על הסכם המכר (ממועד זה לקונה יש זכות חוזית לקבל זכות קניינית והוא רשאי לרשום ה"א בטאבו). ממועד החתימה ואילך ככל ונתקבלה החלטה המורה על גביית כספים - יישא הקונה. כל החלטה שנתקבלה טרם יום החתימה על הסכם המכר - יישא המוכר, אלא אם נקבע אחרת בהסכם המכר.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד