החיפוש הניב 327 תוצאות

על ידי razadv
28/11/2023 - 18:14:02
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: צנרת משותפת חבות בתשלום כשיש צנרת נפרדת
תגובות: 1
צפיות: 18

Re: צנרת משותפת חבות בתשלום כשיש צנרת נפרדת

שלום רב, אתה בכל מקרה חב בתשלום חלקך מכוח היותך בעל הזכויות וחלקך ברכוש המשותף (כמו כל בעל דירה אחר שחב כדי חלקו בתיקון אותה צנרת). שאלת האיך לשלם וכמה לשלם - ככל והנציגות פעלה לבטח את הרכוש המשותף בביטוח צנרת - יש לפנות לחברת הביטוח ואז משלמים דמי השתתפות (שמתחלקת בין כל הדיירים). אם אין ביטוח - מק...
על ידי razadv
28/11/2023 - 07:56:19
פורום: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
נושא: חניה
תגובות: 1
צפיות: 31

Re: חניה

שלום רב,

יש לבחון בהתאם לתשריט ולהיתר הבניה - האם השטח שלעליו אתה חונה מהווה אזור שיועד לחניית כלי רכב.
ככל ולא - חל איסור על חניית רכבים באזורים שלא סומנו או יועדו לכך.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
26/11/2023 - 08:12:18
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: גג של מקלט
תגובות: 1
צפיות: 77

Re: גג של מקלט

שלום רב,

בהתאם לדין, אין להצמיד מקלט שעה שחזקה שמהווה רכוש משותף.
ככל ודייר השתלט על המקלט - יש להגיש תביעה לצו עשה לסילוק יד.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
26/11/2023 - 08:11:07
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: מפסקי חשמל של תאורת חדר מדרגות
תגובות: 1
צפיות: 116

Re: מפסקי חשמל של תאורת חדר מדרגות

שלום רב,

כן. המפסק הוא רכוש משותף שבאחריות הנציגות לתקן.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
26/11/2023 - 08:10:35
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: אחריות על איטום הגג בבית משותף
תגובות: 1
צפיות: 145

Re: אחריות על איטום הגג בבית משותף

שלום רב,

יש לקבל חוות דעת מאתר נזילות. ככל וקבע כי מקור הנזק טמון ברכוש משותף - על הנציגות לתקן. ככל וקבע כי מקור הנזק טמון ברכוש פרטי - על בעל הדירה לתקן.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
19/11/2023 - 09:45:18
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: פסולת על גג הבניין
תגובות: 3
צפיות: 203

Re: פסולת על גג הבניין

ככל ותפעל בהתאם לסדר הדברים שציינתי - על בעל הדירה יהיה לשאת בכל הוצאה.
על ידי razadv
19/11/2023 - 09:44:10
פורום: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
נושא: הצמדת מחסנים לדירות
תגובות: 1
צפיות: 137

Re: הצמדת מחסנים לדירות

שלום רב, ככל והמדובר במחסנים פרטיים אשר יוצמדו לכל דירה - אין מניעה כי דייר ימכור מחסן לדייר אחר באותו בניין. ככל והמדובר במחסנים משותפים (שלאף דייר אין עליה בעלות וכי לא הוצמדה לאף דירה בבניין) - יש הסכמת כל בעלי הדירות (100%) שכן מדובר על ויתור של יתר בעלי הדירות על חלקם ברכוש המשותף לטובת בעל דיר...
על ידי razadv
15/11/2023 - 11:42:05
פורום: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
נושא: מרזב של הגג בבניין
תגובות: 1
צפיות: 127

Re: מרזב של הגג בבניין

שלום רב,

ככל והדיירים מלמעלה ביצעו שינויים שאינם תואמים את תשריט הבניין, עליהם להשיב המצב לקדמותו.
ככל ומסרבים - יש להגיש תביעה לצו עשה לפני המפקחת.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
15/11/2023 - 11:40:12
פורום: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
נושא: השתתפות בישיבה בזום
תגובות: 1
צפיות: 133

Re: השתתפות בישיבה בזום

שלום רב,

יש לקבל החלטה באסיפה כי האסיפות הבאות יבוצעו באמצעות היועדות חזותית (זום, גוגל מיט).

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
15/11/2023 - 11:39:26
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: צנרת משותפת סולרית
תגובות: 1
צפיות: 167

Re: צנרת משותפת סולרית

שלום רב,

חובת התשלום מוטלת על בעל הדירה בהתאם לדין.
אין הוראה האוסרת על שימוש בכספי השוטף, ובלבד ששירותי השוטף לא נפגעים עקב כך.
אין הנציגות מתעסקת במישור היחסים בין שוכר למשכיר.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
15/11/2023 - 11:37:56
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: השתתפות בהוצאות תיקונים
תגובות: 1
צפיות: 183

Re: השתתפות בהוצאות תיקונים

שלום רב,

כל עוד ההחלטה בעד השיפוץ נתקבלה בהחלטה של האסיפה הכללית ברוב של 51% ממשתתפיה ושלה נרשם פרוטוקול - אין רלבנטיות למצב רגשי של הדייר וחלה עליו החובה לשלם בעד חלקו בעבודות, וכנ"ל לגבי הדיירת.

סירבו לשלם - יש להגיש תביעה כספית לפני המפקחת.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
15/11/2023 - 11:35:28
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: פסולת על גג הבניין
תגובות: 3
צפיות: 203

Re: פסולת על גג הבניין

שלום רב,

1. יש להועיד אסיפה כללית ולקבל החלטה ברוב של 51% ממשתתפיה על פינוי כל המיטלטלין מכל רחבי הרכוש המשותף.
2. לאחר מכן להוציא מכתבי דרישה מכל בעלי הדירות שטרם סילקו מיטלטליהם.
3. ככל וסירבו - יש להגיש תביעה לצו עשה לפני המפקחת.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
30/10/2023 - 08:23:28
פורום: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
נושא: נציג וועד בית כאיש מקצוע בשכר
תגובות: 1
צפיות: 572

Re: נציג וועד בית כאיש מקצוע בשכר

שלום רב,

בחירת נציגות ע"י רוב של 51% ממשתתפי האסיפה.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד
על ידי razadv
23/10/2023 - 08:33:22
פורום: פורום יעוץ משפטי לועד הבית ולדיירי הבית המשותף
נושא: אי קבלת דוחות מוועד הבית
תגובות: 6
צפיות: 3404

Re: אי קבלת דוחות מוועד הבית

פורום זה אינו נותן ייעוץ משפטי לעניין סדר דין אזרחי.
על ידי razadv
23/10/2023 - 08:32:33
פורום: פורום ניהול / אחזקת בית משותף
נושא: תיקון צינור
תגובות: 1
צפיות: 968

Re: תיקון צינור

שלום רב,

יש לקבל חוות דעת מומחה לאיתור נזילות שיקבע מה מקור הנזילה.
ככל וקבע שמקורה ברכוש פרטי - על בעל הדירה לשלם.
ככל וקבע במקורה ברכוש משותף - על הנציגות לשלם.

בכבוד רב,

רז חיימוביץ, עו"ד

עבור לחיפוש מתקדם